Project Description

Elementul Elen a fost prezent în Constanța și în Dobrogea neîntrerupt încă din epoca precreștină. Continuitatea prezenței grecilor este atestată de diverse înscrisuri și cronici. Este fără îndoială că Dobrogea creștinată a avut legături strînse cu Constantinopolul, pe care, foarte probabil, l-a copiat.

Epoca genoveză a Constanței evocă legăturile comerciale cu grecii din Pont. La 1821 negustorii greci din Constanța dispun în deajuns de mijloace materiale spre a-și ajuta confrații în lupta pentru neatârnarea patriei. Ei sunt conduși în acea epocă de o „Demogherontie”.

Programe & tehnologii utilizate:

Adobe PhotoshopAdobe Dreamweaver